Skip to content ↓

Подпомагане и грижа

В КОС сме силно загрижени за благополучието, развитието и подпомагането на нашите възпитаници – индивидуално и колективно – и сме наясно с жизненоважната роля, която подпомагането и грижата за възпитаниците играят в общностите на КОС. Обединяването на младежи от всички краища на света е част от нашата отговорност към преднамереното разнообразие – във връзка с това, ние търсим начини да им предложим помощ, когато се изправят с трудностите, свързани с живота далеч от дома, научаването на нов език, строгата академична програма и още много.

Всички училища и колежи на КОС имат екип от служители, които поддържат благопуличието на възпитаниците ни. В екипа ни имаме различни съветници, мрежи за колегиална подкрепа, медицински сестри, декани, специалисти по здравеопазване, ръководители на жилищния живот, психолози и психотерапевти. Също предоставяме достъп до здравеопазване на кампуса и на местно ниво.

От голяма важност е за възпитаниците ни също да отделят време да помислят за своята роля в общността на учебното си заведение. Това включва активни размисли за взаимодействието с колегите и съучениците им, както и поемане на отговорност за изграждане на една почтена и щастлива общност. Кампусите на КОС се водят от един много прост принцип: уважението към другите, и ако наш възпитаник е щастлив, в безопасност и сигурност, то тогава той е предразположен да успее в класната стая и в общностите ни.

Служителите, отговарящи за благополучието на възпитаниците, често се срещат, за да са напълно сигурни, че всички заедно работят за създаването на едно здравословна среда за живеене, учене и сътрудничество. Учениците ни получават въвеждащо обучение при пристигането си със специален акцент на адаптация с многообразието и чувствителност спрямо различните култури. През цялата учебна година, възпитаниците имат редовни срещи, както и дискусии на кампуса и отвъд него, за да популяризират общностния елемент на КОС.

КОС също предоставя персонал, който участва в грижите за възпитаниците във всички училища и колежи с форуми като възможности за професионално развитие – трамплин в постоянното сътрудничество и подкрепа в полза на възпитаниците в нашите кампуси.