Skip to content ↓

Правила за поведение

Всички училища и колежи на КОС се придържат към „Общия правилник за поведение на КОС“, първоначално създаден от международния съвет на КОС през 2010г. и редактиран през 2019г.. Този общ набор от ценности и насоки цели да осигури безопасен, задоволителен и културно-чувствителен живот на кампуса на училищата и колежите. Очакванията на цялата ни общност е, че Общия правилник за поведение на КОС ще бъде стриктно спазван и следен с действие и дух.