Skip to content ↓

​​​​​​​Образователен модел и основни принципи на движението Колежи на Обединения Свят

 

„Във всеки нас има повече, отколкото си мисли, и ако някой успее да ни накара да го видим, може би, до края на живота си никога не бихме се задоволили с по-малко.“

Курт Хан, основател на Колежите на Обединения Свят

В основата на отличителния образователен модел на КОС е преднамереното многообразие. Обусляващо цялата ни общност, това е жизненоважен компонент за всяко училище и колеж на КОС. Всички ученици ще получат възможността да бъдат обучени в разнообразна среда, която ще разшири кръгозора им и ще развие характера им, като същевременно ще получат и международно призната квалификация.

Помагаме на учениците да открият възможността за промяна. Те научават, че могат да помогнат светът да бъде променен чрез смели действия, личен пример и безкористно лидерство. Ние подкрепяме младежите в стремежа си да достигнат потенциала си на интелектуално, морално, естетическо, емоционално, социално, духовно и физическо ниво.
 

Обучението на учениците се базира на седем принципа, които представят целта ни като не само даване на познания, но и изграждане на характери. Тези принципи са подкрепени от стремеж към мир, устойчивост и социална справедливост – нашата основополагаща цел:

  1. Образованието трябва да се осъществява в разнообразна образователна общност. Учениците трябва да бъдат избирани от региони и социално групи, които рефлектират широкобхватните напрежения между хората. 
  2. Образованието изисква активно насърчаване на международно разбирателство и на развитие на загриженост за другите, основана на споделен житейски опит и съжителство. Това включва обсъждане и ангажираност към глобални проблеми в стремежа за постигане на мир.
  3. Физическото възпитание и здравословният начин на живот са неразделна част от развитието на един балансиран човек. Нездравословният начин на живот ограничава човешкия потенциал. 
  4. Общността и как възпитаниците си взаимодействат в нея е в основата на живота в колежа/училището. Той изисква пълното активно участие на всички възпитаници на училището или колежа.
  5. Възпитаниците трябва да могат да предприемат положителни действия по въпроси, свързани с устойчивост, както на институционално, така и на индивидуално ниво.
  6. Възпитаниците трябва да имат възможности да практикуват лична инициатива, самодисциплина и отговорност, както и да се справят с рискови ситуации и да приемат предизвикателства. В подходящи моменти, тези възможности трябва да бъдат подкрепяни от насърчителното присъствие на възрастен.
  7. Разпознаваме факта, че много младежи са с отличителни таланти и умения. Програмите във всяко училище и колеж трябва да помагат на възпитаниците си да постигат пълния си потенциал.

Макар и всички наши училища и колежи да споделят мисията и ценностите на КОС, те функционират различно и са с отличителна локална и регионална идентичност. Образователният модел на КОС предоставя обща рамка, в която работят всички наши училища и колежи. Тя не регламентира определен учебен план, но поставя фокуса върху отличителното в подхода на КОС към образованието.