Skip to content ↓

Какво представляват Колежите на Обединения Свят

КОС (Колежи на Обединения Свят) е глобално образователно движение, което използва образованието като обединяваща сила между хора, нации и култури за едно мирно и устойчиво бъдеще.  

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Основoполагащо за етиката на КОС е вярата, че образованието може да обедини млади хора от всякакъв произход на база на споделени общочовешки ценности, да привлече интереса им към възможността за социална промяна, осъществена чрез смели действия, личен пример и безкористно лидерство. За тази цел училищата и колежите на КОС из целия свят предоставят предизвикателно и животопроменящо образователно преживяване на преднамерено разнообразна група млади хора, като вдъхняват младежите да се превърнат в преносители на позитивната промяна, обвързана с основните ценности на ОСК:

  • Международно и междукултурно разбиране
  • Поощряване на различното.
  • Лична отговорност и почтеност
  • Взаимна отговорност и уважение
  • Състрадение и услужливост
  • Отношение към околната среда
  • Усещане за идеализъм
  • Предизикване на личността
  • Действие и личен пример

Днес КОС има 18 училища и колежи на 4 континента, като повечето от тях се фокусират единствено над възрастовата група на 16 до 19-годишните: период, в който енергията и идеализма у младите хора може да бъде напътстван към състрадателност, отговорност и доживотно действие. Официалният учебен план, който колежите предлагат, завършва с международна диплома (International Baccalaureate - IB), квалификация, в чието разработване КОС изигра важна роля, като същевременно подчерта важността на експерименталното обучение, общността и дейносттие на открито.

Учениците на КОС сe избират от собствената им държава, като това се случва в 155 страни, чрез уникалната национална комитетна система на КОС. Изборът на ученици се базира на демонстрирани умения и потенциал. Според принципите на КОС, образованието трябва да бъде независимо от социално-икономическите възможности на учениците, и заради това 70% от учениците по време на следването си получават пълна или частична финансова помощ въз основа на нуждите им.

КОС предлага и по-къси образователни програми - провеждани както в кампусите на своите 18 училища и колежи, така и извън тях – като дава възможност на много повече хора да се докоснат до образователното преживяване, предлагано от КОС.

КОС насърчава у възпитаниците си неиздъхващо чувство за социална отговорност и към днешна дата образованието на Колежите е докоснало сърцата на международна мрежа от повече от 60,000 възпитаници, които вярват, че с действие е напълно възможно да се постигне промяна на локално, национално и на международно ниво.