Skip to content ↓

Други дейности

 

Увереност в усилията, скромност в успеха, благородност в поражението, справедливост в гнева, ясна преценка дори в горчивината на ранената гордост и готовност за служба по всяко време.

Курт Хан, основател на КОС

Програмата „Творчество, Активност и Служба в полза на обществото“ (CAS) винаги е била в основата на образованието на КОС. Възпитаници от всички възрастови групи са насърчавани да се развиват равно толкова в класната стая, колкото и извън нея, чрез активността си в широк спектър творчески, физически, социални и обществени дейности.

Всички училища и колежи на КОС предлагат много различни CAS дейности – организирани и ръководени както от учители, така и от ученици

Творчество

Вникване в изкуството и преживявания, които включват креативно мислене и дейности. Примери са театър, музика, история на изкуството, посещения на културни забележителности, танци.

Активност

Физически упражнения и предизвикателства. Някои например включват катерене, каране на каяк, бягане, баскетбол, ориентиране, както и много други.

Служба в полза на обществото

Неплатен и добровлен обмен с обучителна цел за възпитанцитие и местната общност на училището.

Тези обмени варират, като някои примери от училищата ни включват подкрепа за местна детска градина, спортни дейности в бежански лагери, спортни и театрални дейности с хора с увреждания, научни уроци за деца и възрастни, разговори на английски в местната общност, работа с ферма за огранични продукти, като всички тези примери предлагат мултикултурен опит за ученици на местните основни училища.

CAS е перфектният пример за това, че образованието на КОС не е просто поредица от академични предизвикателства, а е подход към живота: развива загриженост и съпричастност към другите. CAS позволява на възпитаниците си да използват наученото в класната стая и в истинския живот. Чрез използването на CAS в основната част на КОС учениците развиват своите междуличностни умения чрез експериментално обучение, те се впускат в едно приключение за себеоткриване, като преодоляват личните си трудности. КОС им предлага важен баланс от страна на академичен натиск.

Днес CAS е един от трите основни елементи, които всеки ученик трябва да изпълни като част от Международната си бакалавърска диплома – учебния план, следван от всички училища и колежи на КОС през последните две години от Средното образование. В сравнение с други международни бакалавърски програми, КОС е с водеща роля в тази област на образованието и нашите училище и колежи провеждат повече дейности по CAS за един учебен срок, отколкото всяко друго училище или колеж провежда за цяла учебна година – и много възпитаници на КОС смятат дейностите по CAS за най-важната част от образованието си.