Skip to content ↓

​​​​​​​

Отворени места за 2023/25

  • Едногодишна такса до 6 000 евро: UWC ISAK, UWC Mahindra, Mostar, 
  • Едногодишна такса до 10 000 евро: UWC Adriatic
  • Едногодишна такса над 10 000 евро: UWC Pearson, UWC Costa Rica, UWC Thailand, UWC Waterford Kamhlaba, UWC Dilijan.

 

Тази година Българският селекционен комитет предалага две напълно покрити стипендии за колежа: UWC Robert Bosch и UWC Mostar