Skip to content ↓

​​​​​​​

Отворени места за 2024/26

  • Едногодишна такса до 10 000 евро: UWC Mostar, UWC Changshu, 
  • Едногодишна такса над 10 000 евро:  UWC Waterford Kamhlaba, UWC Thailand, UWC Mahindra, UWC Dilijan, UWC Costa Rica, UWC Atlantic, UWC Pearson

 

Тази година Българският селекционен комитет предалага две напълно покрити стипендии за колежа: UWC USA и UWC Adriatic