Skip to content ↓

​​​​​​​

Отворени места за 2022/24

  • Едногодишна такса до 6 000 евро: UWC Thailand
  • Едногодишна такса до 10 000 евро: UWC Mostar
  • Едногодишна такса над 10 000 евро: UWC Atlantic, UWC Costa Rica, UWC Dilijan, UWC Waterford Kamhlaba

Тази година Български селекционен комитет предалага две напълно покрити стипендии за колежите: UWC Adriatic и UWC South East Asia