Skip to content ↓

Кандидатствай сега

 

Какво е КОС (UWC)?

Отворени места за 2022/24

  • Едногодишна такса до 6 000 евро: UWC ISAK, UWC Mahindra, Mostar, 
  • Едногодишна такса до 10 000 евро: UWC Adriatic
  • Едногодишна такса над 10 000 евро: UWC Pearson, UWC Costa Rica, UWC Thailand, UWC Waterford Kamhlaba, UWC Dilijan.

Тази година Български селекционен комитет предалага една напълно покритa стипендия за колежа: UWC Robert Bosch

Важни Дати:

08 януари 2023 г. Краен срок за кандидатстване 2023/2025
21 януари 2023 г. Втори кръг на конкурса – тестове и есе

03-05 февруари 2023 г.

Трети кръг на конкурса – събеседване

Регламент:

Минали тестове и теми:

Срок за подаване на документите: 08 януари (включително) 2023 г.

ВАЖНО! Апликации, предадени по имейл по-късно от 23:59 ч. на 08.01.2023 г., няма да бъдат допуснати до разглеждане от Българския селекционен комитет към Колежите на обединения свят.

Конкурсът се провежда в няколко кръга.

На първи кръг кандидатите са длъжни да изтеглят от интернет и да попълнят прикачения въпросник (в електронен вид; не се приема на хартия) до 08 януари 2023 г.
За удостоверяване на успех е достатъчно да снимате бележниците или платформите за съответните години/срокове и да ги изпратите заедно с формуляра за кандидатстване.

За оценките от първия срок на настоящия ви клас очакваме да ни ги пратите до края на януари 2023 г., когато излязат/

Вторият етап на селекцията ще се проведе в София на 21 януари 2023 г. и ще включва тестове по математика, английски, български/литература, както и есе на английски език.

Кандидатите, показали добри резултати от тестовете, есето и формуляра, ще бъдат поканени на трети кръг на селекцията, който ще се проведе от 3-ти до 5-и февруари 2023 г. Третият кръг ще представлява групово и индивидуално събеседване със Селекционния комитет. До този момент се правят планове за организирането на лагер, за който ще разкажем на по-късен етап.

Крайната оценката е комбинация от представянето на трите кръга, като всеки има различна тежест, както следва:

  • Формуляр за кандидатстване: 15%;
  • Тестове: 20%;
  • Есе: 15%;
  • Групова задача: 20%;
  • Интервю: 30%.
     

Документите трябва да се изпратят по електронна поща: selection@bg.uwc.org .