Skip to content ↓

Кандидатствай сега

 

Какво е КОС (UWC)?

Отворени места за 2022/24

  • Едногодишна такса до 6 000 евро: UWC Thailand
  • Едногодишна такса до 10 000 евро: UWC Mostar
  • Едногодишна такса над 10 000 евро: UWC Atlantic, UWC Costa Rica, UWC Dilijan, UWC Waterford Kamhlaba

Тази година Български селекционен комитет предалага две напълно покрити стипендии за колежите: UWC Adriatic и UWC South East Asia

Важни Дати:

09 януари 2022г. Краен срок за кандидатстване 2022/2024
15 януари 2022г. Втори кръг на конкурса – тестове и есе

29 януари - 01 февруари 2022г.

Трети кръг на конкурса – събеседване

Регламент:

Минали тестове и теми:

Срок за подаване на документите: 09 януари (12 ч. вечерта) 2022 г.

ВАЖНО! Предвид въвеждащите се рестрикции против разпространение на COVID-19 етап 3 (интервю) все още е в процес на изготвяне на формата - ще бъде ананонсиран скоро. 

Конкурсът се провежда в няколко кръга.

На първи кръг кандидатите са длъжни да изтеглят от интернет и да попълнят прикачения въпросник (в електронен вид; не се приема на хартия) до 09 януари (12 ч. вечерта) 2022 г.
За удостоверяване на успех е достатъчно да снимате бележниците си от съответните години/срок и да ги изпратите заедно с формуляра за кандидатстване.

За оценките от първия срок на настоящия ви клас очакваме да ни ги пратите до края на януари 2022 г., когато излязат!

Вторият етап на селекцията ще се проведе в София на 15 януари 2022 г. и ще включва тестове по математика, английски, български/литература, както и есе на английски език.

Кандидатите, показали добри резултати от тестовете, есето и формуляра, ще бъдат поканени на трети кръг на селекцията, който ще се проведе на 29 януари 2021 г. Третият кръг ще представлява групово и индивидуално събеседване със Селекционния комитет. Участниците е добре да са в готовност да си отделят почти целия ден за този етап.

Крайната оценката е комбинация от представянето на трите кръга, като всеки има различна тежест, както следва:

  • Формуляр за кандидатстване: 15%;
  • Тестове: 20%;
  • Есе: 15%;
  • Групова задача: 20%;
  • Интервю: 30%.
     

Документите трябва да се изпратят по електронна поща: selection@bg.uwc.org .