Skip to content ↓

Кандидатствай сега

 

Какво е КОС (UWC)?

Отворени места за 2024/26

 • Едногодишна такса до 10 000 евро: UWC Mostar, UWC Changshu, 
 • Едногодишна такса над 10 000 евро:  UWC Waterford Kamhlaba, UWC Thailand, UWC Mahindra, UWC Dilijan, UWC Costa Rica, UWC Atlantic

Тази година Българският селекционен комитет предлага две напълно покрити стипендии за колежа: UWC USA и UWC Adriatic

Важни Дати:

07 януари 2024 г. Краен срок за кандидатстване 2024/2026
20 януари 2024 г. Втори кръг на конкурса – тестове и есе

02-04 февруари 2024 г.

Трети кръг на конкурса – събеседване

Такси:

 • Ученици, които подават своите документи за селекция 2024, трябва да заплатят такса на стойност 50 лева за участие в селекцията. Таксата включва обработката на документи през първи и втори етап на селектирането.
 • Ако бъдат избрани на трети кръг, учениците заплащат такса в размер от 100 лева за участие в лагера през февруари 2024 г. Сумата покрива разноските по настаняване и храна по време на третия и последен етап от кандидатстването.
 • И за двете такси трябва да присъстват в основанието за плащане: име и ЕГН на родителя (за издаване на фактура), две имена на ученика и посочване на „програма КОС“.
 • Ако семейството няма финансовата възможност да заплати таксите, нека да пише на selection@bg.uwc.org. 

Таксите се изпращат към Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“:

МФ ”Св. Св. Кирил и Методий”

София, ул. ”Васил Априлов” 3

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG75RZBB91551060594103

В основанието на плащането е важно да се посочи "Колежи на Обединения Свят", а в допълнителното пояснение да присъстват трите имена на кандидата.

Платежно доказателство за изпратената сума се прилага към апликацията на ученика.

 • След приключване на селекцията, избраните ученици заплащат такса от 150 лв. за процедура по обработка на документация за изпращане към съответните колежи.

 

Минали тестове и теми:

Срок за подаване на документите: 07 януари (включително) 2024 г.

ВАЖНО! Апликации, предадени по имейл по-късно от 23:59 ч. на 07.01.2024 г., няма да бъдат допуснати до разглеждане от Българския селекционен комитет към Колежите на обединения свят.

Конкурсът се провежда в няколко кръга.

На първи кръг кандидатите са длъжни да изтеглят от интернет и да попълнят прикачения въпросник (в електронен вид; не се приема на хартия) до 07 януари 2024 г.
За удостоверяване на успех е достатъчно да снимате бележниците или платформите за съответните години/срокове и да ги изпратите заедно с формуляра за кандидатстване.

За оценките от първия срок на настоящия ви клас очакваме да ни ги пратите до края на януари 2024 г., когато излязат/

Вторият етап на селекцията ще се проведе в София на 20 януари 2024 г. и ще включва тестове по математика, английски, както и есе на български език.

Кандидатите, показали добри резултати от тестовете, есето и формуляра, ще бъдат поканени на трети кръг на селекцията, който ще се проведе от 2-ри до 4-ти февруари 2024 г. Третият кръг ще представлява групово и индивидуално събеседване със Селекционния комитет. До този момент се правят планове за организирането на лагер, за който ще разкажем на по-късен етап.

Крайната оценката е комбинация от представянето на трите кръга, като всеки има различна тежест, както следва:

 • Формуляр за кандидатстване: 15%;
 • Тестове: 20%;
 • Есе: 15%;
 • Групова задача: 20%;
 • Интервю: 30%.
   

Документите трябва да се изпратят по електронна поща: selection@bg.uwc.org .