Skip to content ↓

Кандидатствай сега

 

Какво е КОС (UWC)?

Отворени места за 2021/23

 • Едногодишна такса до 6 000 евро: UWC Adriatic, UWC Robert Bosch
 • Едногодишна такса до 10 000 евро: UWC Mostar
 • Едногодишна такса от 10 000 до 15 000 евро: UWC Atlantic, UWC Changshu, UWC Maastricht
 • Едногодишна такса над 15 000 евро: UWC Li Po Chun 

Важни Дати:

4 януари 2021г. Краен срок за кандидатстване 2021/2023
9 януари 2021г. Втори кръг на конкурса – тестове и есе
23 януари 2021г. Трети кръг на конкурса – събеседване

Регламент:

Минали тестове и теми:

Срок за подаване на документите: 04 януари (12 ч. вечерта) 2021 г.

ВАЖНО! Предвид въвеждащите се рестрикции против разпространение на COVID-19 етап 3 (интервю) все още е в процес на изготвяне на формата - ще бъде ананонсиран скоро. 

Конкурсът се провежда в няколко кръга.

На първи кръг кандидатите са длъжни да изтеглят от интернет и да попълнят прикачения въпросник (в електронен вид; не се приема на хартия) до 4 януари (12 ч. вечерта) 2021 г.
За удостоверяване на успех е достатъчно да снимате бележниците си от съответните години/срок и да ги изпратите заедно с формуляра за кандидатстване.

За оценките от първия срок на настоящия ви клас очакваме да ни ги пратите до края на януари 2021 г., когато излязат!

Вторият етап на селекцията ще се проведе в София на 9 януари 2021 г. и ще включва тестове по математика, английски, български/литература, както и есе на английски език.

Кандидатите, показали добри резултати от тестовете, есето и формуляра, ще бъдат поканени на трети кръг на селекцията, който ще се проведе на 23 януари 2021 г. Третият кръг ще представлява групово и индивидуално събеседване със Селекционния комитет. Участниците е добре да са в готовност да си отделят почти целия ден за този етап.

Крайната оценката е комбинация от представянето на трите кръга, като всеки има различна тежест, както следва:

 • Формуляр за кандидатстване: 15%;
 • Тестове: 20%;
 • Есе: 15%;
 • Групова задача: 20%;
 • Интервю: 30%.
   

Документите трябва да се изпратят по електронна поща: uwc.bulgaria@gmail.com