Skip to content ↓

Изисквания към Кандидатите

Кандидатите за Колежите на обединения свят е важно да покажат:

 • отлична обща култура;
 • интереси към проблемите на съвременна България и света;
 • способност за израстване на личността и за критично мислене;
 • способност за работа в екип;
 • способност за споделяне на собствен опит в неочаквани ситуации и пред хора от различни среди;
 • мотивираност и съпричастност към ценностите на Колежите на обединения свят;

и да отговарят на следните изисквания:

 • да са български граждани, чужди граждани или бежанци с постоянно жителство в България;
 • да бъдат на възраст между 16 и 18 години към края на календарната 2024 година;
 • да са ученици в X или XI клас на средните училища в България или български граждани, учещи в чужбина;
 • да имат среден успех поне „много добър“ (4,50) за учебната 2022/2023 година;
 • конкурсът е достъпен за ученици с различни възможности;
 • кандидати, които са участвали във 2-ри или 3-ти кръг в селекцията предходната година, имат право да кандидатстват отново.